امارگير وبلاگامارگير سايتتقويم و ساعت دختری به نام باران
کوچه
خونه ابی

1
Back
Next
SlideTheme ::
Pined Massages ::
Ads Here ::

💎کسی چه میداند؟

شاید بند دلت به تارهای مشکی گیسوهایم گره خورده باشد..


شاید دقیقه هایی که نگاهم میکنی در گرداب چشمهایم غرق شده باشی چه چیزی میتواند جز صدایم تورا از آن نجات بدهد؟؟


و شاید هم در نبودم حرفهایم آنقدر توی گوشت میپیچد که فکر میکنی همه جا کنارت حضور دارم.


و من یقین دارم که سرخی لبم حکم سرخی خون را دارد در رگهای تو...همانقدر حیاتی همانقدر زندگی بخش و مهم


جز این چه دلیلی میتواند داشته باشد دستپاچگی هایت وقت دیدار؟

و یا آن همه عرق که کف دستهای لرزان تو مینشیند؟
لینک ثابت


بازدید : 13
[ جمعه 1 فروردين 1399 ] [ 21:29 ] [ نویسنده : باران ] |
:: تعداد صفحات : 5